parafia Kat_enf kat_adul info ZAK Arch
  Niedziela i uroczystości
3
  godzina 9.00
  godzina 11.30  - msza św
  dla dzieci

  Sobota
2
  godzina 18.00

  Lipiec - sierpień

1
  godzina 10.00 (niedziela)
52 avenue Laplace - 94140 Arcueil
FRANCE 

SAKRAMENT POJEDNANIA


SAKRAMENT POJEDNANIA

JAKO DROGA DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAÍSKIEJ,
DROGA POJEDNANIA Z BOGIEM I Z KOŚCIOŁEM.

 

Powszechnie nazywany sakramentem spowiedzi (przebaczenia, pojednania, pokuty) jest sakramentem uzdrowienia, którego dokonuje Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał.
Nie na darmo nazywa się on sakramentem nawrócenia i jest to chyba jego najwłaściwsze określenie. Do nawrócenia wzywa nas Chrystus. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).
Grzechem ranimy miłość Boga, drugiego człowieka i własną godność. Motywem pragnienia pojednania jest nasza miłość do Boga i do człowieka.
W powrocie do domu Ojca wyraża się wzajemna tęsknota: Boga za człowiekiem i człowieka za Bogiem.

Człowiek, który był ojczyzną Boga
Przez grzech skazał Go na wygnanie.
Bóg pochyliwszy smutnie głowę
Odszedł bez słowa
Ale zawsze tęsknił za człowiekiem,
który był Jego ojczyznę.

(R. Brandstaetter. Zawsze tęsknił)

„Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1J 1,9).

  Do sakramentu pokuty można u nas przystępować:
• w niedziele i święta pół godziny przed Mszą św.
• w I piątki miesiąca od 19.00 do 20.00
• oraz na prośbę osobistą penitenta w uzgodnionym terminie ze spowiednikiem.
• Okazjami przystąpienia do sakramentu pojednania są również rekolekcje adwentowe oraz wielkopostne.