Kaplica Niepokalanego Poczecia NMP


Parafia Kat_enf kat_adul info ZAK  
Msze sw
  Niedziela i uroczystości
  godzina 9.00
  godzina 11.30 - dla dzieci

  Sobota
  godzina 18.00

  Lipiec - sierpień

  godzina 10.00 (niedziela)
13

52 avenue Laplace - 94110 Arcueil
FRANCE

Wielkanoc 2019

Sens i radość Zmartwychwstania Pańskiego ugruntowuje się w nas dzięki przeżywaniu Misterium Paschalnego. Głęboką nadzieję na życie wieczne w Domu Ojca odkrywamy w słowach Jezusa, które skierował do dobrego łotra w ostatnich chwilach swojej męki: Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. (Łk 23,43). Oto Jezus Chrystus skazany, ukrzyżowany i zmartwychwstały dla naszego zbawienia. W Nim spotyka się ludzka niemoc przypieczętowana cierpieniem i śmiercią na krzyżu oraz nieskończona wszechmoc miłości. Niech Chrystus ogarnia nasze wszelkie słabości i rozświetla ciemności serca. Niech On nas uzdalnia do coraz większej miłości i wierności, a radość nasza będzie pełna.

Radosnych Świąt!

Ks. Marian Falenczyk s.a.c.

JP2

Czytania na każdy dzień

Wizyta duszpasterska

Kalendarz duszpastersko-katechetyczny
2 semestr 2017/2018


Papiez Franciszek - Oblicze Milosierdzia
https://misericordiae-vultus.html"Chrześcijański kształt patriotyzmu"

Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę
ds. Społecznych.


kurs1
Kurs2


Czas MiłosierdziaMilosierdzie

W sobotnie popołudnie 11 kwietnia tego roku, podczas uroczystości w bazylice św. Piotra w Watykanie papież Franciszek przekazał przedstawicielom Kościoła na wszystkich kontynentach egzemplarze bulli „Misericordiae vultus”, zapowiadającej Rok Miłosierdzia.

Nieprzypadkowo odbyło się to w wigilię 2. niedzieli wielkanocnej, ustanowionej przez św. Jana Pawła II Świętem Miłosierdzia Bożego, jak chciał tego sam Pan Jezus według objawień św. siostry Faustyny.

Czym będzie ów Rok Miłosierdzia? Będzie to czas od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada roku następnego. O jego znaczeniu mówi sam Ojciec Święty:
„Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: «Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny» (Łk 6, 36)”.

Będzie więc to czas świadectwa, nawrócenia i służby. Czas powrotu do źródeł naszej wiary. Czas Bożego Miłosierdzia. I naszego.
   

Ks. Patryk Michalski  s.a.c


 
 


 
klknij