Kaplica Niepokalanego Poczecia NMP


Parafia Kat_enf kat_adul info ZAK  
Msze sw
  Niedziela i uroczystości
  godzina 9.00
  godzina 11.30 - dla dzieci

  Sobota
  godzina 18.00

  Lipiec - sierpień

  godzina 10.00 (niedziela)
13
52 avenue Laplace - 94110 Arcueil
FRANCE

35lecie

Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic różańcowych wprowadzało mnie w duchową głębię, aby rozum, wola i uczucia zawsze poddawał Bożej woli. Ukazuj mi Matko sens życia ziemskiego, które przygotowuje mnie do życia wiecznego.
Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, Maryjo, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi zbawcze owoce. Niech trwanie z Jezusem na Kalwarii  otwiera przede mną blask zmartwychwstania.

Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi!!!
Amen.


JP2

Czytania na każdy dzień

Wizyta duszpasterska

Kalendarz duszpastersko-katechetyczny
2 semestr 2016/2017


Papiez Franciszek - Oblicze Milosierdzia
https://misericordiae-vultus.html"Chrześcijański kształt patriotyzmu"

Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę
ds. Społecznych.PRZEZ CAŁY MIESIĄC PAŹDZIERNIK
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
O GODZ. 20.00 W NASZEJ KAPLICY
MODLITWA RÓŻAŃCOWA I MSZA ŚW


Czas Miłosierdzia
Milosierdzie  

W sobotnie popołudnie 11 kwietnia tego roku, podczas uroczystości w bazylice św. Piotra w Watykanie papież Franciszek przekazał przedstawicielom Kościoła na wszystkich kontynentach egzemplarze bulli „Misericordiae vultus”, zapowiadającej Rok Miłosierdzia.

Nieprzypadkowo odbyło się to w wigilię 2. niedzieli wielkanocnej, ustanowionej przez św. Jana Pawła II Świętem Miłosierdzia Bożego, jak chciał tego sam Pan Jezus według objawień św. siostry Faustyny.

Czym będzie ów Rok Miłosierdzia? Będzie to czas od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada roku następnego. O jego znaczeniu mówi sam Ojciec Święty:
„Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: «Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny» (Łk 6, 36)”.

Będzie więc to czas świadectwa, nawrócenia i służby. Czas powrotu do źródeł naszej wiary. Czas Bożego Miłosierdzia. I naszego.

Ks. Patryk Michalski  s.a.c

  


 
klknij