Kaplica Niepokalanego Poczecia NMP


Parafia Kat_enf kat_adul info ZAK  
Msze sw
  Niedziela i uroczystości
  godzina 9.00
  godzina 11.30 - dla dzieci

  Sobota
  godzina 18.00

  Lipiec - sierpień

  godzina 10.00 (niedziela)
13
52 avenue Laplace - 94110 Arcueil
FRANCE

BN

JP2

Czytania na każdy dzień

Wizyta duszpasterska

Kalendarz duszpastersko-katechetyczny
2 semestr 2016/2017


Papiez Franciszek - Oblicze Milosierdzia
https://misericordiae-vultus.html"Chrześcijański kształt patriotyzmu"

Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę
ds. Społecznych.Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
(J 1, 14)

Słowo nie przyszło do nas abstrakcyjnie, wyłącznie do naszego umysłu. Chrystus narodził się w konkretnej Rodzinie, w konkretnym miejscu i czasie.
Kiedy Maryja i Józef przebywali w Betlejem …nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w Żłobie…
(Łk 2, 6).

W podobny sposób przychodzi Pan Jezus do nas. Nie przychodzi często tam, gdzie  chcielibyśmy Go widzieć, ani w taki sposób jak chcielibyśmy Go widzieć. Nie przychodzi do naszego przysposobionego na Jego przyjęcie intelektu, ale wnika i przenika nasze ciało i nasze serca. Przychodzi do naszej własnej wewnętrznej stajenki, niedostępnej dla  nikogo. Przychodzi najpierw do nas przez to wszystko, co nas od Niego oddziela. Przychodzi, aby nas uzdrowić. Nie przychodzi jako idea, czy ideologia, jako jakaś prawda do naszego umysłu, ale inkarnuje się w naszym ciele i w duchu w sposób fizyczny i integralny. Inkarnuje się eucharystycznie, aby każdy z nas mógł stać się Betlejem – Domem Chleba – otwartego serca, dobrego słowa, otwartego ucha, pomocnej dłoni, spieszących nóg z pomocą innym, abyśmy coraz bardziej stawali się jak Chrystus dla innych.
Dzisiaj Chrystus przychodzi do nas w innym, ale również w skomplikowanym kontekście historycznym. Niech On przenika całą współczesną rzeczywistość i nasze relacje, abyśmy potrafili tworzyć z innymi dobre więzi i wspólnotę Jego uczniów.
 Niech Boże Dziecię nam błogosławi w Nowym 2018 Roku oraz napełnia radością i pokojem.

Ks. Marian Falenczyk s.a.c

Arcueil, Boże Narodzenie 2017Czas Miłosierdzia
Milosierdzie  

W sobotnie popołudnie 11 kwietnia tego roku, podczas uroczystości w bazylice św. Piotra w Watykanie papież Franciszek przekazał przedstawicielom Kościoła na wszystkich kontynentach egzemplarze bulli „Misericordiae vultus”, zapowiadającej Rok Miłosierdzia.

Nieprzypadkowo odbyło się to w wigilię 2. niedzieli wielkanocnej, ustanowionej przez św. Jana Pawła II Świętem Miłosierdzia Bożego, jak chciał tego sam Pan Jezus według objawień św. siostry Faustyny.

Czym będzie ów Rok Miłosierdzia? Będzie to czas od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada roku następnego. O jego znaczeniu mówi sam Ojciec Święty:
„Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: «Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny» (Łk 6, 36)”.

Będzie więc to czas świadectwa, nawrócenia i służby. Czas powrotu do źródeł naszej wiary. Czas Bożego Miłosierdzia. I naszego.

Ks. Patryk Michalski  s.a.c

  


 
klknij